Vertrouwenscontactpersoon


De duikvereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld in de persoon van Hans E. Hij is bereikbaar via e-mail en telefoon, maar je kunt m natuurlijk ook een keer aanschieten in het zwembad. Hans kun je inschakelen bij vragen, klachten en/of incidenten op het gebied van de sfeer en de onderlinge omgang. De drie kerntaken van de VCP zijn:

  • preventief optreden,
  • optreden als eerste opvang/aanspreekpunt,
  • doorverwijzen.

De VCP reageert niet alleen op vragen, klachten of incidenten, maar is ook adviseur en ‘sparring partner’ voor bestuur, commissies en leden.

Heb je het gevoel dat er iemand binnen onze vereniging onze gedragsregels overtreed, gaarne dit direct te melden bij een van de bestuursleden of een van de instructers. Uiteraard staat het je ook vrij om de persoon er zelf op aan te spreken. Is er iets voorgevallen waarbij je dit voorval liever met een persoon buiten onze vereniging wilt bespreken, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NOB. Deze is te bereiken via het emailadres: vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org