Commissies


Evenementen commissie

De evenementen commissie van Gaviiformes OWSV organiseert vele activiteiten voor duikers en niet-duikers. Via de kalender op de website en via emails worden de leden op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten.

De EC bestaat op dit moment uit Karin, Jan, Rob en Madeleine. Met zijn vieren organiseren ze feesten, weekenden Zeeland en andere evenementen.

Veiligheids Advies Commissie

De Veiligheids Advies Commissie heeft als belangrijkste taak dat ze binnen de vereniging bekijkt of de activiteiten veilig en volgens de voorschriften gebeuren. De commissie heeft een adviserende rol, en adviseert het bestuur op veiligheidspunten. De commissie bestaat op dit moment uit Madeleine en Angelique.

Technische commissie

De Technische Commissie zorgt samen met de trainers, vulploeg leden en materiaal meesters voor alle duiktechnische zaken binnen de vereniging. Hierbij moet je denken aan heel praktische zaken, zoals het materiaal verhuur, de materialen voor trainingen en opleidingen en het beheer van de compressor.

Daarnaast zet de TC, uiteraard in samenspraak met de instructeurs van de vereniging, de verschillende opleidingen uit. Hiervoor beschikt de commissie over een orgaan genaamd ‘Instructie Collectief’ waar jaarlijks de lange termijn planning wordt besproken en geëvalueerd.

De commissie bestaat op dit moment uit Martin, Willem Jan en Sander.

Reis commissie

De reis commissie heeft maar 1 taak: het organiseren van de jaarlijkse clubreis. Zoveel mensen zoveel wensen, dus de commissie bestaand uit Hans en Hans doen elk jaar weer hun best om een mooi voorstel neer te zetten.