Specialisaties


Binnen de vereniging worden jaarlijks diverse specialisaties georganiseerd. In het vroege voorjaar wordt een inventarisatie gedaan om in kaart te brengen waaraan binnen de vereniging behoefte is. Deze specialisaties worden dan waar mogelijk in de loop van dat jaar aangeboden.

De volgende specialisaties worden regelmatig aangeboden:

Redden

Om in aanmerking te komen voor het 3-sters brevet dient de cursist ook de specialisatie Redden met succes te hebben afgerond. Vandaar dat we vrijwel elk jaar de module ‘Redden’ uitschrijven, in ieder geval voor de 3-sters in opleiding. Uiteraard is iedereen die belangstelling heeft voor de module meer dan welkom. Ook voor mensen die deze module al eens doorlopen hebben, is dit een leuke module, die garant staat voor bijzondere ervaringen.

In de Redden module zit een grote hoeveelheid praktijk verwerkt. Dit maakt deze module zeker de moeite waard!

Het minimale ingangsniveau voor deze specialisatie is 1-sters.

Droogpak

De droogpak module geeft inzicht in de verschillende materialen waar droogpakken van gemaakt worden, de voors-en-tegens van de verschillende modellen en je gaat uiteraard verschillende buitenwater oefeningen doen met een droogpak. Deze specialisatie bevat een weekend Zeeland!

Het minimale ingangsniveau voor deze specialisatie is 1-sters.

Decompressie

De decompressie specialisatie gaat diep in op het fenomeen decompressie en hoe je daar mee omgaat. Aan bod komen o.a. decompressie theorie, met daar aan gekoppeld het gebruik van een decompressie computer. In het water wordt gewerkt aan procedures nodig voor het veilig uitvoeren van een decompressie duik.

Het minimale ingangsniveau voor deze specialisatie is 3-sters.

Zoeken en bergen

Ben je wel eens wat verloren in het water? Wil je graag verloren schatten zoeken? Leer dan effectieve manieren om objecten onderwater te lokaliseren met de specialisatie ‘zoeken en bergen’! Je leert je hobby te gebruiken voor een ander doeleinde dan alleen voor de recreatie en ontspanning.

Het minimale ingangsniveau voor deze specialisatie is 2-sters.

Digitale Onderwaterfotografie

Deze specialisatie  is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Het minimale ingangsniveau voor deze specialisatie  is 1-sters.

Nitrox

De Nitrox specialisatie draagt zeker bij aan de veiligheid bij het duiken. Je vermindert inmiddels de kans op een decompressie ongeval, vandaar dat deze module zeker voor iedereen een aanrader is. De module Nitrox bestaat uiteraad uit zelfstudie, aangevuld met een avond theorie om de onduidelijkheden weg te nemen. Gaviiformes kan deze specialisatie  op verzoek ook met een SSI brevet aanbieden.

Het minimale ingangsniveau  voor deze specialisatie is 1-sters.