Bestuur


Om het reilen en zeilen van een wat grotere groep mensen in goede banen te leiden, is een bestuur onontbeerlijk. Het bestuur van Gaviiformes bestaat op dit moment weer uit 5 personen.

Willem Jan

Willem Jan

Voorzitter Willem Jan voorzitter van de vereniging. Als zodanig zorgt hij ervoor dat de ALV uitgeschreven wordt. Daarnaast is Willem Jan actief als instructeur en lid van de Technische Commissie

Marielle

Marielle

Secretaris Marielle is in 2014 toegetreden tot het bestuur. Ze is eerst penningmeester geweest, maar dat was toch niet helemaal haar ding. Sinds 2016 is ze secretaris, iets wat meer in haar straatje ligt. Als secretaris regelt ze onder andere de bestuursvergaderingen, beheert het archief en zorgt voor de communicatie met o.a. gemeentelijke instanties, zwembad en andere externe partijen.

Joel

Joel

Penningmeester Joel is (samen met Rene) in 2017 toegetreden tot het bestuur. Hij is de jongste in het bestuur, met een achtergrond in economie. Als penningmeester beheert hij de financiën van de vereniging.

Sander

Sander

Algemeen bestuurslid Sander is in 2016 toegetreden tot het bestuur. Met zijn frisse kijk op de zaken is hij een welkome aanvulling.

Rene

 Algemeen bestuurslid  Rene is (samen met Joel) in 2017 toegetreden tot het bestuur. Hij heeft een SSI achtergrond, en is opgegroeid bij een andere vereniging, waar hij de nodige organisatorische en bestuurlijke ervaring opgedaan heeft.

De bestuursleden worden ondersteund door verschillende commissies, zoals bijvoorbeeld de Evenementen Commissie, de Technische Commissie en een reis commissie